021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس


"گزارش پایلوت تغذیه گیاهی باغ کیوی شمال تحت پوشش شرکت پارس فروغ زاگرس در روستای رودپشت منطقه تنکابن- استان مازندران متعلق به آقای پیمانی"  در این پایلوت اهداف حذف سال آوری، رفع ریزش میوه، کنترل سرما زدگی و بازپروری درختان و بهبود کمیت و کیفیت میوه مد نظر بود که با توصیه های فنی شرکت و همت باغدار محترم  اهداف فوق محقق گردید.

تغذیه پائیزه درختان میوه نقش کلیدی در فرآیند تشکیل میوه دارد. بهترین زمان برای بالا بردن ذخیره غذایی درختان، مرحله بعد از برداشت محصول است؛ در این مقطع زمانی بخش عمده‌ای از عناصر غذایی جذب شده توسط ریشه و نیز عناصر جذب شده توسط برگ‌ها در طی محلول پاشی، در سرشاخه‌ها و جوانه‌های گل ذخیره می‌گردند. افزایش غلظت عناصر در سرشاخه‌ها و جوانه‌های گل موجب افزایش مقاومت آن ها نسبت به سرمای زمستانه و بهاره می‌گردد. همچنین تغذیه پاییزه در تامین عناصر غذایی مورد نیاز در اوایل فصل رشد درختان موثر است. در این رابطه یک توصیه کودی مناسب موجب افزایش تولید دانه گرده و تشکیل تعداد بیشتر گل و میوه می‌شود. سه عنصر روی، بور و ازت در فرآیند فروت ست و تشکیل و تکامل تخمک نقش اساسی ایفا می‌کنند. بهره‌مندی از ترکیبات کودی حاوی عناصر فروت ست به صورت عمومی برای تمام باغات توصیه می‌شود.

 

آخرين اخبار

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس


بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت


کارگاه آموزشی شرکت پارس فروغ زاگرس

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاه با محوریت مدیریت بهره وری از شرایط اقلیمی و کاهش خسارت


ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران - مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو


اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس

اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس


طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج

انجام طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج تحت نظارت فنی شرکت پارس فروغ زاگرس


نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان

نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان


تغییر قیمت ها

تغییر قیمت ها


چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی


پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس