021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت


بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت

مهندس عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت به همراه مشاور وزیر و مجری طرح گندم،مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی و مشاور معاون وزیر و مسئول کشاورزی حفاظتی و معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از مزرعه پایلوت پروژه ایران - سمیت در شهرستان دشت آزادگان بازدید کرد.

ایشان بر لزوم استفاده کشاورزان از دانش و تکنولوژی های روز و همچنین کنترل و مبارزه به موقع با آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع تاکید کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این سفر وضعیت مزارع را خوب توصیف و بر ضرورت بازدید کشاورزان از دستاوردهای پروژه ایران - سمیت تاکید کرد.

کشاورز تصریح کرد: استفاده کشاورزان از دانش، مکانیزاسیون و تکنولوژی های روز و همچنین کنترل عوامل زیان رسان و مبارزه به موقع با آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع ضروری است.

لازم به ذکر است تامین نهاده کودی، توصیه کودی و نظارت بر مصرف این نهاده توسط کارشناسان شرکت پارس فروغ زاگرس انجام شد.

 

 
 
 
 

آخرين اخبار

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس

حذف سال آوری باغات با فروت ست زاگرس


بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورز از پایلوت ایران سیمیت


کارگاه آموزشی شرکت پارس فروغ زاگرس

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاه با محوریت مدیریت بهره وری از شرایط اقلیمی و کاهش خسارت


ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران - مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو


اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس

اجرای پایلوت 5 هکتاری گندم با همکاری شرکت پارس فروغ زاگرس


طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج

انجام طرح پایلوت تغذیه ای در سطح 15 هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی در کرج تحت نظارت فنی شرکت پارس فروغ زاگرس


نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان

نتایج طرح پایلوت استفاده از بذرمال غلات در مزارع گندم و کلزا در استان خوزستان


تغییر قیمت ها

تغییر قیمت ها


چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی


پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

حضور شرکت پارس فروغ زاگرس در پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس