021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

چیکوفرت 424

کود مرغی مایع زاگرس حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، عناصر ریزمغذی، اسیدهای آمینه و اسیدهای هیومیک و فولویک است. این کود با قابلیت کلات‌کنندگی منجر به افزایش جذب مواد غذایی موجود در خاک می‌شود. استفاده از چیکوفرت 424 منجر به افزایش فعالیت میکرواورگانیسم‌های مفید خاک، افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی و اصلاح اسیدیته خاک می‌شود. کود مرغی مایع در تمامی مراحل رشد گیاه و در تمامی سیستم‌های آبیاری و محلولپاشی قابل استفاده است.ویژگی‌های چیکوفرت 424:

    - افزایش فعالیت میکرواورگانیسم‌های مفید خاک

    - افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی

    - افزایش جذب فسفر و پتاسیم

    - اصلاح اسیدیته خاک

    - تسریع جوانه‌زنیترکیبات (درصد):

ازت

فسفر

پتاسیم

اسیدهای آمینه

اسیدهای هیومیک و فولویک

عناصر ریزمغذی

4 2 4 5 3 1روش مصرف:

محصول

مقدار مصرف

زمان مصرف

غلات 50-30 لیتر در هکتار پس از پنجه‌زنی، تکرار یک ماه بعد
ذرت 60-40 لیتر در هکتار مرحله 8-6 برگی، تکرار یک ماه بعد
صیفی جات 80-60 لیتر در هکتار مرحله 8-6 برگی، تکرار یک ماه بعد
درختان میوه 70-50 لیتر در هکتار بعد از گلدهی، تکرار یک ماه بعد
پسته 80-60 لیتر در هکتار ارزنی شدن میوه‌ها، تکرار یک ماه بعد
 
 کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس