021 - 44144255 - 6 | info@pfzagross.com

7-4-7

کودهای گرانوله 7-4-این کود با دارا بودن مقادیر متناسبی از عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر ریزمغذی در اختلاط با مواد آلی، یک کود کامل برای مصرف در شرایط مختلف کشت‌های زراعی و باغی می‌باشد. مقادیر عناصر غذایی در این کود به صورتی طراحی شده‌اند که در هنگام استقرار گیاهان زراعی و شروع فصل رشد در باغات، گیاه را از نظر تغذیه ای کاملا تامین نموده و کشاورزان را از مصرف انواع کودهای شیمیایی در این مرحله بی نیاز می‌سازد.

اتنخاب مواد اولیه استفاده شده در کود 7-4-7  به گونه‌ایست که عناصر موجود در آن بصورت کنترل شده آزاد شوند، راندمان کود افزایش یافته و هدر روی عناصر کمتر شود.

همچنین امتزاج عناصر غذایی با مواد آلی موجود در کود، علاوه بر افزایش اثربخشی موجب افزایش میکروارگانیسم‌های مفید خاک و سلامت خاک و گیاه می‌گردد.

 

مواد آلی

پتاسیم

(K2O)

فسفر

(P2O5)

نیتروژن

(N)

درصد

40

7

4

7

 

 

 

میزان و نحوه مصرف:

زراعت: 150 تا 300 کیلوگرم در هکتار

باغات: 1 تا 2 کیلوگرم برای هر درخت
 
 کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس فروغ زاگرس می باشد.


شرکت پارس فروغ زاگرس